Onderwijs

Oaxaca is een van de armste staten van Mexico. Er zijn veel problemen met het onderwijs. Het niveau van met name basis- en middelbaar onderwijs is laag en slechts 34% van de Mexicaanse leerlingen gaat na de middelbare school door met een vervolgopleiding.

Er is een leerplichtwet die zegt dat onderwijs verplicht en gratis is voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Maar dit betekent niet dat scholieren goed onderwijs krijgen.

Problemen

 • Leerkrachten zijn slecht of niet opgeleid.
 • (Goed) lesmateriaal ontbreekt.
 • Scholen zijn vaak wekenlang dicht omdat leraren verplicht mee moeten doen aan massale stakingen.
 • De onderwijsbijdrage vanuit de overheid, bedoeld voor de scholen, blijft vaak aan de strijkstok hangen of wordt door de lokale overheid ergens anders aan besteed.
 • In de praktijk is er veel uitval van leerlingen die de school tijdelijk of vroegtijdig verlaten.

Wat doen wij

Door te investeren in onderwijs en werk:

 • Dragen we bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Bijvoorbeeld met huiswerkbegeleiding, computerles, beurzen, professionalisering van docenten en participatie van ouders. We gaan een samenwerking aan met (een) lokale partner(s) om dit doel te realiseren en hanteren daarbij een bedrijfsmatige aanpak en eigen criteria. De verwachting is dat wij in de eerste vier jaar de onderwijsperspectieven van 40 (2017) tot 205 (2020) leerlingen kunnen verbeteren.

 • Stimuleren we lokale economische ontwikkeling met een winstgevend hotel dat banen creëert, inkomen genereert en professionele ontwikkeling van werknemers stimuleert. Daarnaast biedt het hotel mogelijkheden tot stageplekken aan jongeren die verder willen in het toerisme. Wij bieden werkgelegenheid, sociale zekerheid en ontwikkelingskansen aan 4 lokale werknemers.
 • wildeganzen
 • NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
 • Logo SmartHOTEL lar200ge
 • LionsInternational
 • Logo Toren
 • EethuisVers
 • readspeaker
 • Screen Shot 2014 12 30 at 5.06.45 PM
 • Screen Shot 2014 12 30 at 5.08.57 PM
 • Tapasbar PlanB
 • WalkaboutEetcafe
 • whistlereventures
 • essense 200
 • Procap logo 299
 • ramses
 • HST logo
 • bloc7