Onderwijs

Het niveau van het openbare onderwijs in de omgeving van León is, net zoals in de stad Granada waar Hotel con Corazón al meer dan 6 jaar actief is, laag tot zeer laag. Het onderwijsbudget vanuit de overheid is beperkt, leraren zijn slecht opgeleid en over het algemeen niet gemotiveerd.

SCHOOLUITVAL IS HOOG

Publiek onderwijs in Nicaragua is gratis, wat inhoudt dat iedereen in principe toegang heeft tot onderwijs. Veel kinderen worden echter om verschillende redenen thuisgehouden. Geld voor onder andere het kopen van boeken en een schooluniform ontbreekt vaak. Daarnaast is de noodzaak om mee te helpen op het land of in het huishouden vaak groter dan het volgen van onderwijs. Een groot deel van de kinderen volgt enkel primair (basis) onderwijs (van 6 tot 12 jaar). Tijdens deze jaren valt meer dan 40% van de kinderen 'uit'. Zij zullen derhalve niet naar secundair onderwijs gaan.

SLEUTEL NAAR EEN BETERE TOEKOMST

Met het opzetten van Hotel con Corazón León willen we in de toekomst substantieel bijdragen aan een betere scholing meer dan 100 kinderen door de winst van het hotel in onderwijs te steken. Dit willen we doen door:

 • het geven van extra les en huiswerkbegeleiding aan de kinderen door gemotiveerde leraren
 • het verstrekken van beurzen aan kinderen en jongeren die verder willen studeren, maar dit niet kunnen omdat de ouders geen geld hebben
 • het voorlichten van ouders over het belang van onderwijs voor hun kinderen

SAMENWERKEN MET BESTAANDE ORGANISATIES

We gaan samenwerken met een of meer bestaande educatieve organisaties in de regio. Professionele organisaties die met een financiële bijdrage vanuit Hotel con Corazón León hun activiteiten verder kunnen uitbreiden. Deze organisaties kennen de wegen naar de lokale instanties en hebben reeds draagvlak bij de lokale bevolking. We zullen de resultaten die deze organisaties met onze financiële bijdrage boeken uitgebreid monitoren zodat we weten dat het geld op een juiste wijze wordt besteed en we, indien nodig, kunnen bijsturen.

 • riksja new
 • wildeganzen
 • NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
 • erlebe logo
 • Logo SmartHOTEL lar200ge
 • LionsInternational
 • Logo Toren
 • EethuisVers
 • readspeaker
 • Screen Shot 2014 12 30 at 5.06.45 PM
 • Screen Shot 2014 12 30 at 5.08.57 PM
 • Tapasbar PlanB
 • WalkaboutEetcafe
 • whistlereventures
 • essense 200
 • Procap logo 299
 • ramses
 • HST logo
 • bloc7